ταφόνι

τα, Ν
άκλ. (γεωμορφ.) κυκλικές κοιλότητες που διανοίγονται στις πλαγιές βουνών ή λόφων, με μεσόκοκκα ή χονδρόκοκκα κρυσταλλικά πετρώματα, αλλά και με ασβεστόλιθους, ψαμμίτες ή σχιστολίθους.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.